Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

zawiatrakami
zawiatrakami
5602 8c1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zawiatrakami
Mam nadzieję, że nie uzna mnie pani za niewierzącą, gdy powiem, że czasem nie mogę pojąć, jak dobry Bóg może znieść niektórych ludzi.
— Lucy Maud Montgomery “Ania ze Złotego Brzegu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zawiatrakami
Reposted fromoski oski viatete-a-tete tete-a-tete
zawiatrakami
1865 4bb2
Reposted fromfor-witches for-witches viapuella13 puella13

September 29 2017

zawiatrakami

Ludwik Jerzy Kern "Dieta"

Najpierw jeta, jeta, jeta
Potem koniec ...kropka ,dieta !
W Poniedziałek
-sucharka kawałek
Wtorek
-pomidorek
Środa
-jajko i woda
Czwartek
-jabłuszko tarte
Piątek
-ryby kawalątek
Sobota
-trochę kompota
Niedziela
-sałatki mało wiela
A kiedy już skurczy się ciało i gdy już niewiele zostało,
wkładamy na siebie śmiało białą ,zwiewną sukienkę
i kupujemy małą ,zgrabną ,dziecinną trumienkę
Reposted fromcukierek cukierek viasniegowy sniegowy

September 05 2017

zawiatrakami
6369 4d58
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialabellavita labellavita

August 28 2017

zawiatrakami
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viajakubzulczyk jakubzulczyk
zawiatrakami
3358 4e84 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viapuella13 puella13
zawiatrakami
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viapuella13 puella13
zawiatrakami
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13

August 15 2017

zawiatrakami
zawiatrakami
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viakisiel-z-kota kisiel-z-kota
zawiatrakami
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
zawiatrakami
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadecepcion decepcion
zawiatrakami
zawiatrakami
7171 8d15
Reposted frommartynkowa martynkowa viaslon slon
zawiatrakami
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaendAngel endAngel
zawiatrakami
Błąd, jaki popełnia kobieta, to opowiadanie o swoich kompleksach.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaendAngel endAngel
zawiatrakami
Reposted fromoll oll viamigotka migotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl