Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

zawiatrakami
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viadarling darling
zawiatrakami
„Życzę Ci wystarczająco słońca, żeby utrzymywało twoje nastawienie jasnym.
Życzę Ci wystarczająco deszczu, żebyś doceniał słońce.
Życzę Ci wystarczająco szczęścia, żebyś miał żywego ducha.
Życzę Ci wystarczająco trosk, żeby najmniejsze przyjemności w życiu stawały się dużo większe.
Życzę Ci wystarczająco dużo pieniędzy, żebyś zaspokoił swoje pragnienia.
Życzę Ci wystarczająco przegranych, żebyś docenił wszystko, co posiadasz.
Życzę Ci wystarczająco powitań, żebyś przecierpiał ostateczne "do widzenia"...
Reposted fromxxangelxx xxangelxx

February 18 2017

zawiatrakami
8040 1581
zawiatrakami
AMM
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

July 03 2015

zawiatrakami
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
zawiatrakami

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
zawiatrakami
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska

June 23 2015

zawiatrakami
Niezręczność.
Reposted fromdarek darek viatfu tfu
zawiatrakami
Reposted fromtfu tfu
zawiatrakami
9562 70aa 500
Reposted bynalesnik nalesnik
zawiatrakami
9561 080f 500
Reposted byhereyes hereyes

June 16 2015

zawiatrakami
0809 b747
Reposted fromcalifornia-love california-love viatfu tfu
zawiatrakami
4009 92c9 500
zawiatrakami
4008 a1c2 500

May 28 2015

zawiatrakami
1705 cb7c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zawiatrakami
2390 89da 500
zawiatrakami
6487 bdd9 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viatfu tfu

May 20 2015

zawiatrakami
3120 fd3d 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viamigotka migotka
zawiatrakami
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
zawiatrakami
1026 0aa3 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viamigotka migotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl